Офіційний веб-сайт

Кирилюк Євген Прохорович

Кирилюк Євген Прохорович


Літературознавець.

Шевченківська премія 1980 разом з В. С. Бородіним, П. В. Журом, Ю. О. Івакіним, Ф. К. Сараною за «Шевченківський словник» у 2-х томах.

Нар.: 18.03. 1902, Варшава.

Пом.: 24.06. 1989, Київ.

Осв.: Київ. ін-т нар. освіти -1926.

Наук.ст.і зв.:  чл.-кор. АН УРСР з 1957.

Кар’єра: Учасник Вел. Вітчизн. війни. В 1946—84 — зав. відділом шевченкознавства Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.

Твори: Автор понад 800 праць, зокрема книжок «Пантелеймон Куліш» (1929), «Українські письменники — революційні демократи і літератури західних і південнослов’янських народів» (1963), «Вічний революціонер», «Життя і творчість Івана Франка» (1966), «Живі традиції. Іван Котляревський та українська література» (1969), «Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів» (1973), «Вук Караджич і українська культура» (1978), розвідок про творчість І. Нечуя-Левицького, М. Кропивницького, О. Кобилянської, С. Васильченка, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри та ін. Під керівництвом К. було проведено 26 наук. шевченківських конференцій, видано «Збірники праць наукових шевченківських конференцій», створено колективні дослідження: «Шевченкознавство. Підсумки й проблеми» (1975), енциклопедич. «Шевченківський словник» (т. 1—2, 1976—77), «Творчий метод і поетика Шевченка» (1980). Монографія «Т Шевченко. Життя і творчість» (1959, 2-е вид. — 1964; Ленін. премія, 1964). Як редактор і керівник текстологічної групи брав участь у підготовці академ. Повного зібрання творів Т Г. Шевченка в 6 томах (1963— 64). Опубл. ґрунтовну працю «Питання шевченківської текстології» (1961). Під керівництвом К. і за його безпосередньою участю написано дві академ. біографії Т Шевченка (1964, 1984).Статті «Нове про Шевченка», «Поет революційної демократії П. Грабовський», «Невідома збірка Віктора Забіли», «Недрукована повість Панаса Мирного "Голодна воля"». К. — голова редколегії, один з редакторів і співавторів «Історії української літератури» у 8 томах (1967— 71), під його керівництвом здійснено випуск Зібрання тв. І. Я. Франка у 50 томах. Дослідження К. опубл. окремими виданнями: «Шевченко і наш час» (К., 1968), «Слово, віддане народові» (К., 1972), «Шевченкознавчі та славістичні дослідження» (К., 1977), «Т. Г. Шевченко. Біографія» (К., 1984; у співавт.), «Література народної правди. Статті, портрети» (К., 1989).

Відзнаки: з. д. н. УРСР з 1972.