Офіційний веб-сайт

Ковалів Юрій Іванович

Поет, критик, літературознавець, педагог, заслужений працівник освіти України (з 2008 р.), професор (з 1998 р.).

Шевченківська премія 1996 року разом з В.Дончиком, В.Моренцем, Г.Штонем, А.Кравченком, В.Мельником, М.Наєнком, В.Агеєвою за навчальний посібник «Історія української літератури XX ст.» у 2-х книгах.

Народився: 13 квітня 1949 року у м. Білій Церкві Київської області.

Освіта: філологічний факультет Київського педагогічного інституту імені Максима Горького (1967-1971 рр.). Захистив кандидатську (на тему «Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-30-х років», 1985 р.) та докторську дисертацію («Рух естетичної свідомості в українській поезії першої половини ХХ ст.», 1995 р.).

Життєпис: У 1966-1967 роках працював токарем на Білоцерківському заводі «Радіокераміка». Після закінчення інституту (1971-1981 рр.) викладав українську мову та літературу в сільських школах Білоцерківського району Київської області. У 1981 році працював кореспондентом газети «Зірка». Вступив до аспірантури Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР. По закінченні навчання в аспірантурі (1984-1995 р.) працював в Інституті літератури на посадах молодшого, старшого, провідного наукового співробітника. Захистив дисертації. Займаючись науковою роботою, не полишав викладацьку діяльність. У різні роки викладав у Переяславському відділенні Київського педагогічного інституту імені Максима Горького, Всеукраїнському інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інституті підвищення кваліфікації вчителів імені Бориса Грінченка, Київському державному лінгвістичному університеті, Міжнародному інституті лінгвістики і права. З 1998 року ‑ професор кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Творчість: Друкуватись почав з 1963 року у періодичних виданнях. Автор поетичних збірок: «Трилисник» (1971 р.), «Очима любові» (1980 р.), «Чорний вершник» (2003 р.). З 1980 року брав участь у літературному процесі України як дослідник та літературний критик. Автор близько 200 публікацій (критичні статті, рецензії, огляди тощо), монографій та брошур «Романтична стильова течія в українській радянській літературі 20-30-х років (М.Бажан, Ю.Яновський, О.Влизько, Л.Первомайський)» (1988 р.), «Літературна дискусія 1925-1928 років» (1991 р.), «Рух естетичної свідомості в українській поезії першої половини XX століття» (1996 р.), «Українська поезія першої половини XX століття» (2000 р.), «Празька школа»: на крутосхилах від «філософії серця» до «філософії чину» (2003 р.). Упорядкував, прокоментував та написав передмови до 11 тому 12-томного зібрання творів П.Тичини (1988 р.), Д.Фальківського, «Вибране» (1991 р.) Ю. Клена, «Атом серця: Українська поезія першої половини XX століття» (1992 р., 1993 р.), «Антологія української поезії другої половини XX сторіччя» (К., 2001 р.). Упорядник та співредактор «Літературознавчого словника-довідника» (1997 р.), колективної монографії «20-і роки: дискусії, полеміки» (1991 р.), «Історії української літератури XX століття» (1993-1995 рр.). Співавтор підручника та хрестоматії «Українська література» (1998 р. для 11 класу). Написав навчальну програму для вищих закладів освіти «Історія української літератури». Автор-упорядник «Літературознавчої енциклопедії» (2007 р.).

Один із засновників Товариства «Меморіал» імені Василя Стуса.

Лауреат премії «Благовіст» (2005 р.). Відмінник освіти України (1995 р.).

Володіє німецькою, польською мовами.