Офіційний веб-сайт

Порядок висунення творів

Порядок

представлення творів та оформлення документів

на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

1. Загальні положення

 

1.1 Національна премія імені Тараса Шевченка (далі Національна премія) є державною нагородою України.

1.2. Національна премія присуджується за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

1.3.Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України на підставі рішення Комітету.

Розмір Національної премії визначається кожного року Президентом України.

1.4. Щорічно присуджується до семи Національних премій.

1.5. Національною премією можуть бути відзначені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

1.6. Національна премія присуджується особі один раз за життя.

1.7. Національна премія не присуджується за наукові твори, монографії, підручники, посібники, альбоми-каталоги та вибрані твори, написані протягом усієї творчої діяльності.

1.8. Внесення пропозицій стосовно участі у конкурсі творів, творцем (автором, виконавцем) яких є член Комітету або експерт не допускається. Якщо на здобуття Національної премії висунуто роботу дружини, чоловіка, близького родича члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом обговорення, оцінювання кандидатур та прийняття рішення щодо присудження премії протягом усіх трьох турів.

1.9. Комітет свої рішення щодо участі творів у конкурсних турах та щодо кандидатур на присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка не переглядає.

1.10.Перелік творів із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), представлених на здобуття Національної премії, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету.

1.11. Твори, які були відхилені на І та ІІ турах повторно на здобуття Національної премії не приймаються.

 

2. Порядок подання творів і робіт

 

2.1. Висунення творів на здобуття Національної премії здійснюється членами Комітету, експертами, визначеними Комітетом для кожної номінації та культурними інституціями.

2.2. Член Комітету, експерт, культурна інституція можуть внести пропозицію щодо участі твору у конкурсі лише в одній номінації. У разі якщо різними експертами, членами Комітету, культурними інституціями внесено пропозиції щодо участі твору у конкурсі у двох і більше номінаціях, Комітет визначає одну номінацію, в якій цей твір бере участь у конкурсі.

2.3. Рішення про висунення твору або роботи на здобуття Національної премії приймається на засіданнях президій, колегій, зборів культурних інституцій.

2.4. Висуваються нові оригінальні твори (роботи), опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

2.5. Твори (роботи) на здобуття Національної премії висуваються за номінаціями:

 - література;

 - літературознавство і мистецтвознавство;

 - публіцистика, журналістика;

 - музичне мистецтво;

 - театральне мистецтво;

 - кіномистецтво;

 - візуальні мистецтва.

Зміна номінації, за якою твір був висунутий на здобуття Національної премії не допускається.

2.6. Колектив авторів твору не може бути більшим за три особи, колектив виконавців – більше п’яти осіб. Включення до складу вказаного колективу осіб лише за адміністративну, організаційну чи консультативну роботу не допускається.

2.7. Одна і та ж кандидатура не може одночасно представлятися на Національну премію за двома і більше номінаціями.

 

3. Перелік та правила оформлення документів

 

3.1. Експерт, член Комітету, культурна інституція, які представляють твір чи роботу на здобуття Національної премії подають до Комітету представлення (додатки 1- для членів Комітету та експертів, 2 – для культурної інституції).

Якщо на здобуття Національної премії висувають керівника культурної інституції, представлення підписує його заступник.

Представлення погоджується з кандидатом чи колективом кандидатів (про погодження зазначається у представленні).

 

До представлення додаються:

- анкета, заповнена особисто кандидатом (додаток 3);

- згода на обробку персональних даних (додаток 4);

- копія паспорту;

- копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

- публічні відгуки у пресі на представлений твір чи роботу, (оригінали або ксерокопії – в одному примірнику);

- книги (у 3-х екземплярах) + електронний варіант; каталоги виставки художніх робіт (у 3-х екземплярах) + елекронний варіант; аудіо- та відеозаписи (у 3-х екземплярах).

3.2. За достовірність наданої інформації відповідальність несе особа чи інституція, яка здійснює представлення.

3.3. Культурні інституції додають копію сторінки статуту із зазначенням мети та завдання діяльності (за вимогою Секретаріату Комітету).

3.4. У представлених документах назви підприємств, установ, організацій зазначаються повністю.

3.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даного Порядку рішенням Комітету до розгляду не допускаються.

 

Матеріали подаються до Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 404, тел. 270-59-49, 278-11-93, Е-mail: taras_kom@ukr.net