Офіційний веб-сайт

Постанова від 20 лютого 1986р. № 55 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтв і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний  Комітет  Компартії  України

і  Рада  Міністрів  української  РСР   

ПОСТАНОВА
від 20 лютого 1986 р. № 55
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР

імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики,

мистецтва і архітектури  І986 року

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналіс­тики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1986 року:

 

У галузі літератури:

 

ЗАБАШТАНСЬКОМУ Володимиру Омеляновичу - за збірку поезій "Запах далини ” і нові вірші в періодичній пресі.

ІВАНЕНКО Оксані Дмитрівні - за книгу "Завжди в житті".

 

У галузі  журналістики і публіцистики:

 

КОЗЛОВСЬКОМУ Миколі Федоровичу - за фотоальбом "Києве мій".

 

У галузі образотворчого мистецтва:

 

ТОВСТУСІ Леоніду Самойловичу, БАБЕНКО  Надії  Несторівні - художникам, ЄФРЕМОВІЙ Домні Феодосіївні, БОНДАРЕЦЬ Ганні Савеліївні - килимарницям /гобелен/ ; ТРЕГУБОВІЙ Валентині Михайлівні,

ТРЕГУБОВУ Миколі Семеновичу - художникам /фарфор/ - за високохудожнє вико­ристання народних традицій у творах декоративно-прикладного мистецтва.

 

У галузі музики:

 

ДОМІНЧЕНУ Климентію Яковичу - за симфонію № 4 "Велика Вітчиз­няна".

 

У галузі оперно-театрального мистецтва і концертно-виконавської діяльності:

 

ТАЯКІНІЙ Тетяні Олексіївні, КОВТУНУ Валерію Петровичу - за створення головних партій у балетах "Лісова пісня" М.Скорульського , "Спляча красуня" П.Чайковського у Державному академічному театрі опери і балету УРСР імені Т.Г.Шевченка та концертно-ви­конавську діяльність останніх років.

КИРИЧЕНКО Раїсі Панасівні - за концертно-виконавську діяль­ність 1983-1985 рр.

 

У галузі кінематографії:

 

СПЕРКАЧУ Валентину Микитовичу - авторові сценаріїв і режи­серу, КОМАРНИЦЬКОМУ Антону Аполлінарійовичу, САБЕЛЬНИКОВУ  Ігорю Анатолійовичу - авторам сценаріїв,

СТАХОВСЬКОМУ Юрію Васильовичу- операторові, ПОКЛАДУ Ігорю Дмитровичу - композиторові - за повнометражні документальні фільми "Командарми індустрії",      "Головуючий корпус", "Стратеги науки" Української студії хронікаль­но-документальних фільмів.

 

У галузі архітектури:

 

ШУЛЯРУ Андрію Михайловичу, ОКСЕНТЮКУ Івану Євтуховичу, МАРЧЕНКУ Віктору Степановичу, СКУРАТОВСЬКОМУ Василю Павловичу - ар­хітекторам,

ПАРУБОЧОМУ Йосипу Семеновичу - агрономові-озеленюва­чу,

КАРПЛЮКУ Івану - Володимиру Михайловичу - будівельнику - за архітектуру с.Вузлове Радехівського району Львівської області.

 

За кращий твір літератури і мистецтва для дітей та юнацтва:

 

БЄЛІКОВУ Михайлу Олександровичу - авторові сценаріїв і режисерові-постановнику, ТРУШКОВСЬКОМУ Василю Тимофійовичу - операторові-постановнику,

ЛЕВЧЕНКУ Олексію Олексійовичу - художникові - постановнику - за фільми:

"Ніч коротка", "Які ж були ми молоді" Київської кіностудії художніх фільмів імені О.П.Довженка.

 

Не для друку: Виділити в 1986 р., як виняток, одну додаткову премію в галузі

концертно – виконавської діяльності.

 

 

Секретар Центрального                         Голова Ради Міністрів

Комітету Компартії України                    Української  РСР

                         

                         В. Щербицький                                              О. Ляшко