Офіційний веб-сайт

Постанова від 26 лютого 1985р. № 91 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтв і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний  Комітет  Компартії  України

і  Рада  Міністрів  української  РСР   

ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1985 р. №91
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР

імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики,

мистецтва і архітектури  І985  року

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської РСР, розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналіс­тики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1985 року:

 

У галузі літератури:

 

ІВАНИЧУКУ Роману Івановичу - за романи "Вода з каменю", "Чет­вертий вимір".

РИБАЛКУ Миколі Олександровичу - за збірку поезій "Незакатная звезда" та нові вірші в періодичній пресі.

 

У галузі журналістики і публіцистики:

 

ЦЮПІ  Івану Антоновичу - за художньо - документальну книгу "У серці дзвонять голоси" та публіцистичні виступи у пресі ; РИ­МАРЕНКУ Юрію Івановичу - за книгу документально-публіцистичних нарисів і статей "З ким і проти кого".

 

У галузі теорії та історії літератури:

 

ФАЩЕНКУ Василю Васильовичу - за літературно - критичні праці "У глибинах людського буття", "Характеры и ситуации".

 

У  галузі образотворчого мистецтва:

 

ГОРБАНЮ Євгену Юхимовичу - за пам’ятник героям Горлівського збройного повстання 1905 року в м. Горлівці Донецької області ; НАСЄДКІНУ Анатолію Леонідовичу - за цикл живописних творів про колгоспне будівництво "До колгоспу", "Хліб революції", "Продза­гін", "Земля".

 

У галузі концертно-виконавської діяльності:

 

ІВАНСЬКОМУ  Роману Івановичу - художньому і музичному керів­никові,

ДІДУХУ  Володимиру Євгеновичу, ПРУТКІНУ Євгену Дмитровичу,

РЕУСУ Валентину Миколайовичу, ХАРЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - виконавцям вокального квартету "Явір" Українського гастрольно - концертного об’єднання - за концертні програми 1982-1984 років;

КОТОРОВИЧУ Богодару Антоновичу - за концертні програми 1982-1984 років.

 

У галузі кінематографії:

 

ДОБРОДЄЄВУ Борису Тихоновичу, ШИШЛІНУ Миколі Володимировичу - авторам сценарію, ІБАНЬЄСУ-ФЕРНАНДЕСУ Арнальдо - режисерові,

КУКОРЕНЧУКУ Володимиру Вікторовичу - операторові - за повнометражний хронікально-документальний кінофільм "Тривожне небо Іспанії"  

Укра­їнської студії хронікально - документальних фільмів.

 

У галузі архітектури:

 

ГОПКАЛУ Вадиму Івановичу - архітекторові, керівнику автор­ського колективу, ГРЕЧИНІ Вадиму Михайловичу, КОЛОМІЙЦЮ Володи­миру Євпатійовичу,

ФІЛЕНКУ Леоніду Івановичу - архітекторам, ГАЙ­ДАМАЦІ Анатолію Васильовичу, МЯГКОВУ Віталію Олексійовичу - худож­никам,

БАРУЛЕНКОВУ  Валерію Володимировичу - інженерові-будівель­нику - за архітектуру і художнє оформлення Київського філіалу Цен­трального музею В.І Леніна.

 

За кращий твір літератури і мистецтва для дітей та юнацтва:

 

ГУЦАЛУ Євгену Пилиповичу - за повість "Саййора", збірку оповідань "Пролетіли коні" ; ПОПЕНКУ Дмитру Петровичу - архітек­торові, керівнику авторського колективу,

ЛОСЮ Леоніду Федорови­чу - архітекторові,

ПУХОВІЙ Ірині Петрівні - інженерові-конструк­тору - за комплекс Республіканського науково-методичного центру охорони здоров’я матері і дитини.

 

 

Секретар Центрального                         Голова Ради Міністрів

Комітету Компартії України                    Української  РСР

                         В. Щербицький                                             О. Ляшко