Офіційний веб-сайт

Постанова від 5 березня 1990р. № 53 Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г. Шевченка

Комітету по Державних преміях

Української  РСР імені Т.Г. Шевченка

в галузі літератури, мистецтва і

архітектури при Раді Міністрів УРСР

 

Центральний Комітет Компартії України

і Рада Міністрів Української  РСР   

ПОСТАНОВА
від 5 березня 1990р. № 53
Київ

Про присудження Державних премій Української  РСР

імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики,

і мистецтв І990 року

 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Ук­раїнської  РСР,

розглянувши подання Комітету по Державних преміях Української РСР імені

Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналіс­тики і мистецтва при Раді Міністрів УРСР, ПОСТАНОВ­ЛЯЮТЬ присудити Державні премії 1990 року:

 

В галузі літератури:

 

ПУШИКУ Степанові Григоровичу - за книгу "Страж-гора", роман "Галицька брама".

 

В галузі теорії та історії літератури:

 

МАХНОВЦЮ Леонідові Єфремовичу - авторові перекладу, передмови і приміток, ЗАХАРОВЇЙ  Світлані  Авксентіївні - редакторові,

ЮРЧИШИНУ Володимирові Івановичу, КОНОНЕНКУ Василеві Андрійовичу,

ІЛЬЧЕНКО Любові Іванівні - художникам, авторам макета - за підготовку і випуск видання "Літопис руський".

 

В галузі образотворчого мистецтва:

 

ВОЗНИЦЬКОМУ  Борисові  Григоровичу - за багатогранну роботу по збереженню, дослідженню і популяризації культурної спадщини.

 

В галузі концертно-виконавської діяльності:

 

Державному Кубанському козачому хору / художній керівник В. Г. Захарченко  / - за визначну роботу по збиранню та дослід­женню українських народних пісень і танців, їх пропаганду в концертній діяльності у нашій країні та за кордоном.

 

КОЗЛОВСЬКОМУ Іванові Семеновичу - за розвиток і збагачення української вокальної культури та концертні виступи останніх років.

 

За кращий твір літератури і мистецтва длядітей та юнацтва:

 

БІЛОУСУ Дмитрові Григоровичу - за збірку поезій "Диво калинове".

 

 

Секретар Центрального                         Голова Ради Міністрів

Комітету Компартії України                    Української  РСР

 

                                   В. Івашко                                              В. Масол