Офіційний веб-сайт

Трохименко Карпо Дем’янович

 

Живописець, педагог, історик образотворчого мистецтва з 1944 року.

Шевченківська премія 1969 року за створення картин та ілюстрацій на шевченківські теми, за серію живописних і графічних творів, цикл картин «Моя рідна Батьківщина».

Народився 13 (25) жовтня 1885 року в селі Сущанах (тепер Кагарлицького району Київської області).

У 1902-1910 роках (з перервами) навчався в Київському художньому училищі у І.Селезньова, у 1906-1907 роках ‑ у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у М.Касаткіна, у 1910-1916 роках ‑ у Петербурзькій академії мистецтв у М.Самокиша.

У 1916-1917 роках служив на Кавказькому фронті рядовим лейб-гвардії, у діючій армії, створив композиції, в яких відтворив бойові операції і побут російських солдат.

У 1918 році працював у Комісії охорони пам’яток старовини і мистецтва. У 1918-1923 роках викладав малювання у вищій залізничній школі та школі у Сущанах. У 1923-1925 роках завідувач трудовою школою у м.Кагарлику, в 1925-1974 роках викладав у фабзаучі при цукровому заводі в м.Ржищеві, Київській індустріальній профшколі, згодом ‑ Київському художньому технікумі та Київському художньому інституті (з 1938 року ‑ завідувач кафедри композиції і керівник майстерні батального та історичного живопису, з 1939 року ‑ п рофесор).

Працював у різних жанрах: розписи церков (у Пол таві на Шведській могилі), батальні сцени («Допит полонених угорських гусарів», 191 5-19 16 роках; «Вечеря козаків на позиціях» 1 917 року), акварельні етюди моря і серія аква рель «Революція на селі» (192 6 року), пейзажі (Ка вказу, Наддніпров’я, Чернігівщини), олійні картини («Кадри Дніпробуду», 19 37 р., «На будівництві Київської ГЕС», 19 63 р., «Останнє проміння», 19 67 р.); портрети (М.Стельм аха, О.Ф оміна, М.Ве риківського), численні картини присвячені Т.Шевч енку, Г.Сково роді, дітям («Зима на селі»), натюрморти. Трохименко експонується з 1 918 року; персональна виставка у Ки єві 196 8 році.

Автор праць з історії українського і російського образотво рчого мистецтва, зокрема: дослідження «Українська історична картина» (1944 році), в збірці «Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та наукові праці» (К., 1995 р.); автобіографічна ‑ «Романтика трудового подвигу» («Искусство», 1979 р., №11); теоретична ‑ «Думки про тематичну картину» («Образотворче мистецтво», 1971 р., №1).

Помер у Києві 1 жов тня 19 79 року. Похований на Ба йковому кладовищі.